انسانم آرزوست

می خواهم امروز از همه ی قلم های مهربان دنیا تشکر کنم.

به قول شاعر:

مرکب گرچه در صورت سیاهی است               قلم کوبنده ی جهل و تباهی است

قلم عزیزم!

از اینکه مظلومانه و سر بزیر امر مرا اطاعت می کنی،

از اینکه بی ادعا می نویسی و به رویت نمی آوری که چقدر مهم هستی،

از اینکه خودت را به بی جانی می زنی تا شرمنده ی تو نباشم،

از تو سپاسگزارم

تو یکی از بهترین یاورها در راه بندگی خدا هستی

تو یکی از اجزای حیاتی جسم و جان من هستی

خون من در تو جاری می شود و شکل می گیرد و به روی کاغذ می آید

امیدوارم همیشه در محراب بندگی خداوند باشی

و خداوند تو و همه ی قلم های دنیا را به راه راست هدایت کند

امیدوارم خدا به همه ی قلم هایی که تکیه کلامشان خون،دود،آتش،دستور کشتن و ... است قلب سلیم عطا کند

و قلم های ریاکار و دروغگو را عریان کند

و به  همه ی قلم هایی که از عشق و علم و نور و آب و آینه می نگارند،نور ببخشاید

و به همه ی قلم های هرزه نویس عقل عطا نماید تا وقت کاغذها را بیهوده تلف نکنند

خدایا!به ما قلم هایی عطا کن که جوهرشان همانند چشمه از خودشان تراوش کند

و قلم های مرکب تزریقی را از فرهنگ و اندیشه دیار خردورزان دور بگردان

و قلم های ما را کسوت شاگردی حقیقت بپوشان.

                                                                                          آمین

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/05/11ساعت 15:36  توسط فاطمه عطاریانی  |